Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

Onderzoeksprogramma "Van Indië tot Indonesië"

Openbaarheid: Volledig openbaar
beheersgeschiedenis/overbrenging naar het RIOD: Het archief is op 3 augustus 2011 aan het NIOD overgedragen door de projectcoördinator drs. M. Plomp.
Onderzoeksprogramma "Van Indië tot Indonesië"
selectie, vernietiging en bewerking: Voor overdracht aan het NIOD zijn algemene documenten over redactionele werkzaamheden verwijderd.
aard van de archiefbestanddelen: Het archief bevat correspondentie over hetonderzoeksprogramma, jaarverslagen, recensies en artikelen.
reproductiebeperkingen: Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.
ordening van de archiefbestanddelen: De oorspronkelijke ordening is gehandhaafd.
Literatuur en verwante collecties: Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende archieven en literatuur.
taal van de archiefbescheiden: Het merendeel van de archiefstukken is Nederlandstalig.
Over het archief: Het onderzoeksprogramma "Van Indië tot Indonesië: de herschikking van de Indonesische samenleving" is tussen september 2002 en mei 2007 door het NIOD uitgevoerd. Doel was het verschaffen van inzichten in de gevolgen van oorlog, revolutie en dekolonisatie voor de verschillende bevolkingsgroepen in de Indonesische archipel van de jaren dertig tot de jaren zestig van de twintigste eeuw. Het onderzoeksprogramma heeft geresulteerd in een aantal publicaties en publieksevenementen.
periode van ontstaan: Het archief is gevormd in de periode .
materiële staat: De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.
aanvullingen: Aanvullingen worden niet verwacht.
wettelijke status: Het archief is eigendom van het NIOD.
Geschiedenis: Achtergronden van de totstandkoming van het onderzoeksprogramma Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in januari 2001 een uitgebreid onderzoeksprogramma te formuleren naar de verwikkelingen rond de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsstrijd en de dekolonisatie in Nederlands-Indië/Indonesië. Formeel luidde het verzoek een voorstel te doen voor "een breed opgezet historisch onderzoek naar in het bijzonder de sociale en economische gevolgen van de Japanse bezetting en de daarop volgende Bersiap- en revolutietijd alsmede het dekolonisatieproces voor de verschillende bevolkingsgroepen in de verschillende regio’s van Nederlands-Indië". De opdracht kwam voort uit de materiële en immateriële doorwerking van het (Indische) oorlogsverleden in Nederland. Deze maatschappelijke achtergrond vormde de leidraad voor de ontwikkeling van het programma. Na een voorbereidend onderzoek kwam het NIOD met een onderzoeksprogramma, dat vervolgens op 1 september 2002 van start ging: ‘Van Indië tot Indonesië: de herschikking van de Indonesische samenleving’. Het had als doel het verschaffen van inzichten in de gevolgen van oorlog, revolutie en dekolonisatie voor de verschillende bevolkingsgroepen in de Indonesische archipel van de jaren dertig tot de jaren zestig van de twintigste eeuw. In mei 2007 werd het programma afgerond.
Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Herengracht 380
1016 CJ
Amsterdam

020 52 33 87 0info@oorlogsbronnen.nlPers en media