Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
Verzetsstrijders met koloniale achtergrond 19 april 2023 8 minuten leestijd

Niet voor de Hollanders, maar tegen de Duitsers. Het verzet van Evy Poetiray

Indonesische studenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland woonden, waren door hun studentenverenigingen vaak actief in het Nederlandse verzet. Een van die studenten was Evy Poetiray. Zij streed in Nederland tegen het fascisme en de Duitse bezetting, maar ‘Merdeka’, de Indonesische onafhankelijkheid, bleef haar ultieme doel. "We helpen niet de Hollanders, wij vechten tegen de Duitsers omdat het fascisten zijn."

Annemarie van Dijk | Netwerk Oorlogsbronnen
Deel dit artikel
Evy Poetiray tijdens het Getuigenverhalen interview in 2010. Snapshot uit het video-interview.
Evy Poetiray tijdens het Getuigenverhalen interview in 2010. Snapshot uit het video-interview.
Evy Poetiray tijdens het Getuigenverhalen interview in 2010. Snapshot uit het video-interview. Oorlogsbronnen | Getuigenverhalen
Tegen de Overheersing. Collage met portretten van Anton de Kom, Evy Poetiray, Boy Ecury, Anda Kerkhoven en Albert Wittenberg.

Tegen de overheersing

Op 22 februari 2023 was het 125 jaar geleden dat Anton de Kom werd geboren in Paramaribo, Suriname. De antikoloniale activist en schrijver van Wij slaven van Suriname was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Vlak voor de bevrijding kwam hij aan zijn einde in Kamp Neuengamme. De Kom is wellicht de bekendste, maar zeker niet de enige verzetsstrijder met een koloniale achtergrond. Cijfers over verzet zijn vanwege het geheime karakter moeilijk te verzamelen, maar wel staat vast dat mensen uit de koloniën zeer actief waren in het Nederlandse verzet. Zij kwamen uit Nederlands-Indië/Indonesië, het Caribisch gebied en Suriname en streden tegen de Duitse overheersing van hun koloniale overheerser. Ter gelegenheid van 125 jaar Anton de Kom besteedt Netwerk Oorlogsbronnen dit jaar aandacht aan verzetsstrijders met een koloniale achtergrond.  Wie waren zij en wat waren hun beweegredenen?

Tegen de overheersing

Mens
Anton de Kom

Er is voor Anton de Kom een struikelsteen geplaatst voor Johannes Camphuijsstraat 296 in Den Haag. Bron: Struikelstenengids, Stichting 18 September. Anton de Kom (Paramaribo, 22 februari 1898 – Sandbostel, 24 of 29 april 1945) was een Surinaams anti-koloniale schrijver, nationalist en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Kom sloot zich aan bij het communistisch verzet en schreef artikelen voor de communistische-verzetsbladen De Vonk en het Revolutionair Socialistische blad. Hij werd op 7 augustus 1944 gearresteerd. Op 24 april of 29 april 1945 overleed De Kom aan tuberculose in Stalag XB Sandbostel, een buitenkamp van Neuengamme. Bron: WO2 Biografieën Netwerk Oorlogsbronnen.

Meer over Anton de Kom

Evy Poetiray werd op 3 juli 1918 geboren in Besoeki in Nederlands-Indië/Indonesië. Hoewel het gezin Indonesisch was, werd er thuis alleen maar Nederlands gesproken. Haar grootvader was gelijkgesteld, wat in de koloniale samenleving betekende dat hij als 'inlander' dezelfde status als een Europeaan had. Vader Poetiray, die hoofd van een postkantoor was, overleed toen ze 2 jaar was. Toen ze 8 jaar was overleed ook haar moeder. Samen met haar zus werd ze in een protestants weeshuis opgenomen. Daar waren ze als Indonesische meisjes flink in de minderheid tussen de Indo-Europeanen. Toch hadden ze een goede tijd, zo zegt Poetiray in een interview dat Herman Keppy in het kader van het project Getuigenverhalen met haar afnam. Door haar vaders werk hadden Poetiray en haar zus het recht om naar Nederland te reizen. Maar het feit dat haar zus als Ambonese gebruik durfde te maken van dat recht, werd haar door het protestantse weeshuis niet in dank afgenomen. Dat vond het schandalig dat een “inlandse” van dat soort privileges gebruik durfde te maken. Als gevolg moest ook Poetiray het weeshuis verlaten. Na drie maanden reisde ze haar zus achterna, en zo arriveerde ze in 1937 in Amsterdam.

Mens
Evy Poetiray

Evy Poetiray (Besoeki (Nederlands-Indië), 3 juli 1918 - Jakarta, 27 augustus 2016) was een Indonesische activist en verzetsstrijder tijdens de Duitse bezetting van Nederland. Poetiray ging in Nederland studeren en werd daar politiek actief voor de Perhimpoenan Indonesia. Deze organisatie trad in verzet tegen de Duitse bezetter. Poetiray bracht verzetskranten als Vrij Nederland, Trouw en De Waarheid rond. Na de oorlog werd zij pleitbezorger tegen het Nederlandse ingrijpen in Indonesië. Bron: WO2 Biografieën Netwerk Oorlogsbronnen.

Meer over Evy Poetiray
De top van de politie in Nederlands-Indië.  Het politieapparaat in de archipel. Foto uit de collectie van het Hoofd van de Dienst der Algemene Politie in Nederlands-Indië, de heer H.F.C. Tieleman.

De koloniale standenmaatschappij

De Nederlands-Indische samenleving was ingedeeld in een op ras gebaseerd standensysteem. Mensen werden op basis van hun afkomst geplaatst in een juridische categorie. Bovenaan stonden de Europeanen. Deze groep was onderverdeeld in 'totoks', witte Nederlanders die in Nederlands-Indië werkten en woonden, en 'indo's' of Indo-Europeanen, mensen die een gemengde Nederlandse en Indonesische afkomst hadden. Onderaan stonden de Indonesiërs, die in de koloniale context 'inlanders' werden genoemd. Sommige Indonesiërs konden door een huwelijk of hun werk gelijkgesteld worden, wat betekende dat ze dezelfde status kregen als een Europeaan. 

Bijeenkomst van de Perhimpunan Indonesia, waarschijnlijk in Leiden tussen ca. 1924 en 1927. Mohammed Hatta staat op de bovenste rij als zesde van links | KITLV
Bijeenkomst van de Perhimpunan Indonesia, waarschijnlijk in Leiden tussen ca. 1924 en 1927. Mohammed Hatta staat op de bovenste rij als zesde van links | KITLV
Bijeenkomst van de Perhimpunan Indonesia, waarschijnlijk in Leiden tussen ca. 1924 en 1927. Mohammed Hatta staat op de bovenste rij als zesde van links | KITLV
Organisatie
Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia werd in 1908 te Leiden opgericht als vereniging voor Indonesische studenten. Vanaf de jaren twintig wijdde de vereniging zich geheel aan de Indonesische nationalistische politiek. Tijdens de Duitse bezetting gaf de vereniging het illegale blad De Bevrijding uit, naast het bestaande verenigingsblad Indonesia.

Meer over Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia

In Amsterdam volgde Poetiray een particuliere opleiding tot chemisch analiste bij een laboratorium aan de Keizersgracht. Net als de meeste Indonesische studenten in Nederland, werd ze onthaald door de Indonesische studentenvereniging Perhimpunan Indonesia (PI). De vereniging werd in 1908 opgericht als de ‘Indische Vereeniging’ met als bedoeling om Indonesische studenten met elkaar in contact te brengen. Maar al snel werd het steeds meer een politieke antikoloniale beweging, vooral onder invloed van voormannen Mohammad Hatta en Soetan Sjahrir. De naam veranderde in Perhimpunan Indonesia (vereniging van Indonesië) en het streven naar de Indonesische onafhankelijkheid kwam centraal te staan.

Het was eigenlijk pas in Nederland dat Poetiray zich Indonesisch begon te voelen. Na haar Nederlandse opvoeding in Nederlands-Indië/Indonesië, leerde ze bij Perhimpunan Indonesia voor het eerst de Indonesische taal. Ook hoorde ze hier de term ‘Indonesië’ voor het eerst als aanduiding voor haar land. Zonder de koloniale druk die Poetiray in Nederlands-Indië/Indonesië ervoer was Poetiray vrij om haar Indonesische identiteit te ontdekken. Ze werd daarin gestuurd door PI, die haar op de hoogte bracht van Kemerdekaan (vrijheid). Volgens Poetiray waren vrijwel alle Indonesische studenten in Nederland voor Indonesische onafhankelijkheid.

Mens
Mohammed Hatta

Mohammed Hatta (Fort de Kock (Nederlands-Indië), 12 augustus 1902 - Jakarta, 14 maart 1980) was de eerste vicepresident van de Republiek Indonesia. Zowel voor, tijdens als na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië was hij zeer invloedrijk en wordt gezien als de belangrijkste persoon, na Soekarno, in de strijd om onafhankelijkheid. Hij was onder andere aanwezig bij het uitroepen van de onafhankelijkheid op 17 augustus 1945. Bron: WO2 Biografieën Netwerk Oorlogsbronnen.

Meer over Mohammed Hatta
"Ik dacht altijd: ‘waarom heet ik toch Poetiray, waarom heet ik niet Jansen?’ […] Je vind dat ander, Poetiray, dat, dat is inlands. Dus je wil zo graag een Europese naam hebben gehad. Dat zit erin. [In Nederland] leer je pas: je bent Indonesiër. En wij Indonesiërs hebben recht om erkend te worden als Indonesisch volk.”

Oorlog

PI had het gevaar van het nationaalsocialisme al vroeg in de gaten. In 1938, in het jubileumnummer van Indonesia, de uitgave van PI, waarschuwde het bestuur voor de ‘fascistische agressie’.

"In deze tijd, waar een der meest kostbare goederen van ’s mensen beschaving, de democratie, bloot staat aan hevige aanvallen van hen, die de mensheid willen “redden” met pogroms en bruut geweld, is een samenwerking van het Indonesische volk en zijn nationale beweging met de dragers van de Nederlandse democratische traditie gewenst en noodzakelijk: een samenwerking op voet van gelijkheid en wederzijdse waardering.”

- Voorwoord van het jubileumnummer van Indonesia, de uitgave van Perhimpunan Indonesia, ter ere van het 30-jarige bestaan van de vereniging in 1938.

De strijd tegen het nationaalsocialisme werd urgenter geacht dan de strijd voor Indonesische onafhankelijkheid. PI riep op tot samenwerking met de koloniale overheerser en ontwikkelde zich tijdens de bezetting tot een belangrijk verzetsorgaan.

Verzet

In 1940 werd PI door de Duitse bezetter verboden. De vereniging ging echter ondergronds door en zette onder de dekmantel van de legale Christen Indonesische Vereniging een netwerk van linkse studentenverzetsgroepen op. PI had een eigen verzetsblad, De Bevrijding, maar hielp ook bij het drukken en verspreiden van andere verzetsbladen, zoals Vrij Nederland, De Waarheid, Trouw, Het Parool en De Vrije Pers. Ook hield PI zich bezig met het organiseren van verzetsbijeenkomsten en het geven van lezingen; hulp bij het verbergen van Joden; beveiliging van vervolgde verzetsstrijders en het bevrijden van gevangengenomen verzetsstrijders; verschaffen van distributiebonnen en valse papieren aan mensen in onderduik; organiseren van gewapend verzet; en het opzetten van radio-luisterposten.

PI coördineerde en organiseerde het verzet en gaf opdrachten aan haar leden. Zo ook aan Poetiray. Zij had een schuilruimte op haar zolder, waar ze onderdak bood aan Joden en andere verzetsstrijders. In 1944 woonden er zelfs acht mensen bij haar. Ook smokkelde ze verzetskranten. In Getuigenverhalen vertelt ze over hoe ze een stapel verzetskranten met de trein van Amsterdam naar Haarlem moest brengen. Ze zorgde dat ze als allereerste in de trein was, legde haar pakket in de bagagerekken en ging zelf in een andere coupé zitten. In Haarlem wachtte ze tot de trein leeg was, en pakte ze haar pakket weer. Het gevaarlijke koerierswerk werd vaak door vrouwen gedaan, omdat ze minder verdenking opwekten. Volgens Poetiray verdachten de Duitse soldaten haar niet; zij zagen slechts een “onschuldig, onnozel zwart meisje”.

Thema
De bevrijding; weekblad uitgegeven door de Indonesische Vereniging Perhimpoenan Indonesia

De bevrijding; weekblad uitgegeven door de Indonesische Vereniging Perhimpoenan Indonesia was een verzetsblad dat met een oplage van 3500 tot 20.000 stuk van 1 mei 1944 tot mei 1945 in Leiden werd uitgegeven. De Bevrijding kwam voort uit verzetsblad Madjallah, maar in tegenstelling tot Madjallah richtte De Bevrijding zich op verzet van Indonesiërs én Nederlanders tegen de Duitse bezetting. Tot 14 maart 1945 verscheen het blad drie maal per week om daarna wekelijks te verschijnen.

Meer over De bevrijding; weekblad uitgegeven door de Indonesische Vereniging Perhimpoenan Indonesia
“We kregen ook veel kritiek: ‘Ja god, jullie helpen de […] de Hollanders om vrij te komen, ja toch?’ Nee, […] dat is niet waar. We helpen niet de Hollanders, wij vechten tegen de Duitsers omdat het fascisten zijn.”
Javaanse danser in het Koloniaal Instituut, 1940. Foto door Julius Zimmermann, die als militair bij de Duitse Wehrmacht van 7 juni tot 13 november 1940 in Nederland verbleef. Oorlogsbronnen | Stadsarchief Amsterdam
Javaanse danser in het Koloniaal Instituut, 1940. Foto door Julius Zimmermann, die als militair bij de Duitse Wehrmacht van 7 juni tot 13 november 1940 in Nederland verbleef. Oorlogsbronnen | Stadsarchief Amsterdam
Foto, gemaakt door Julius Zimmermann, die als militair bij de Duitse Wehrmacht van 7 juni tot 13 november 1940 in Nederland verbleef.Oorlogsbronnen | Stadsarchief Amsterdam
Graaf Schwerin von Krosigk tijdens een voordracht in het Koloniaal Instituut in Amsterdam, 1942.
Graaf Schwerin von Krosigk tijdens een voordracht in het Koloniaal Instituut in Amsterdam, 1942.
Graaf Schwerin von Krosigk tijdens een voordracht in het Koloniaal Instituut in Amsterdam, 1942. In deze zaal trad Poetiray op.Oorlogsbronnen | NIOD

Dansen voor de Duitsers

In het huidige Tropenmuseum in Amsterdam was vroeger het Koloniaal Instituut voor de Tropen gevestigd. Eind 1940 werd het gebouw de uitvalsbasis voor de Ordnungspolizei. Desondanks bleven de activiteiten van het Koloniaal Instituut doorgaan. Veel Indonesiërs waren hier werkzaam. Voor de Indonesische studenten had de bezetting ook grote consequenties op het persoonlijke vlak. Alle banden met het moederland werden verbroken. Contact met familie en vrienden was niet meer mogelijk en financiële uitwisselingen ook niet. Om in hun geld te voorzien traden Indonesiërs op in het Koloniaal Instituut met dansgroepen en gamelanorkesten. Poetiray was aangesloten bij de dansgroep Insulinde.

Zo kwam het dat Poetiray moest dansen voor een zaal vol Duitsers. In de grote zaal van het Koloniaal Instituut aan de Mauritskade in Amsterdam voerde ze Indonesische dansen op. De Duitse hoogwaardigheidsbekleders genoten van de exotische danseressen in hun prachtige kledij. Wat zij echter niet wisten, is dat de danseressen bewust hun aandacht afleidden van wat er elders in het gebouw gebeurde. In de gangen onder het podium stond een drukpers verstopt, waarmee verzetskranten zoals Vrij Nederland, De Waarheid en Trouw gedrukt werden. Medewerkers van het Koloniaal Instituut, zoals Poetiray, smokkelden de kranten naar buiten. Ook werden er wapens gesmokkeld en zelfs onderduikers verborgen in het gebouw.

Organisatie
Ordnungspolizei

De Ordnungspolizei (Orpo) en de Sicherheitspolizei (Sipo) waren de twee afdelingen waarin Himmler de Duitse politie op 26 juni 1936 opdeelde. De Orpo was de reguliere politie die vanwege de groene uniformen ook bekend stond als Grüne Polize. De Sipo bestond uit de Geheime Staatspolizei (Gestapo), de Kriminalpolizei (Kripo) en de grenspolitie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren eenheden van de Orpo betrokken bij de oorlogsvoering en ook oorlogsmisdaden. In Nederland waren circa drieduizend manschappen van de Orpo gelegerd die onder bevel van Rauter als Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West stonden.

Meer over Ordnungspolizei
Artikel in De Bevrijding, 15 mei 1945.
Artikel in De Bevrijding, 15 mei 1945.
Artikel in De Bevrijding, 15 mei 1945. Oorlogsbronnen | Delpher

'Onze offers tijdens de bezettingstijd'

De oorlogsjaren eisten een uitzonderlijk hoge tol van de Indonesiërs in Nederland. Niet alleen waren zij voor jaren afgesloten van het moederland, maar volgens Poeze is hun sterftecijfer is bijna twee keer zo hoog als dat van de Nederlandse bevolking als geheel. Gedurende de Tweede Wereldoorlog overleden er minstens 86 Indonesiërs. Bij een geschat aantal van zo’n 800 in Nederland wonende Indonesiërs tijdens de oorlogsjaren is dat meer dan 10 procent. Ten minste 8 van de 86 stierven als gevolg van hun verzetsdaden. Onder hen waren drie leden van Perhimpunan Indonesia: Moen Soendaroe, Irawan Soejono en Sidartawan. Op 11 augustus 1945, vlak nadat bekend werd dat Moen Soendaroe in Neuengamme om het leven was gekomen, schreef PI in Indonesia het volgende:

Mens
Irawan Soejono

Irawan Soejono (Pasoeroean, 24 januari 1920 - Leiden, 13 januari 1945) was een Indonesische verzetsstrijder tijdens de Duitse bezetting in Nederland. Hij was de zoon van minister Pangeran Soejono en studeerde in Leiden. Hij sloot zich aan bij het verzet onder de schuilnaam ‘Henk van de Bevrijding’. Hij werd o.a. actief voor het verzetsblad De Bevrijding van Perhimpoenan Indonesia, de Indonesische studentenorganisatie in Nederland. In januari 1945 werd hij bij een razzia in Leiden doodgeschoten. Bron: WO2 Biografieën Netwerk Oorlogsbronnen.

Meer over Irawan Soejono
"Sidartawan, Irawan Soejono, Moen Soendaroe, drie Indonesische nationalisten uit de gelederen van de Perhimpunan Indonesia, die ver van hun vaderland zonder aarzelen de strijd hebben opgenomen tegen de fascistische barbarij en die tenslotte het kostbaarste wat ze bezaten opgeofferd voor hun dierbaar land, voor de vooruitgang van de mensheid. Hun strijd en offer zullen voor de Indonesiërs een aansporing zijn om met uiterste verbetenheid de strijd voor de vrijheid van Indonesië voort te zetten."
Uit “In Memoriam: Moen Soendaroe”, Indonesia, 11 augustus 1945.
Organisatie
Binnenlandse Strijdkrachten

De Binnenlandse Strijdkrachten (officieel: Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) was een op 5 september 1944 officieel opgezette bundeling van de tot dan toe weinig samenwerkende eigenlijke verzetsgroepen. De Binnenlandse Strijdkrachten kwam dan ook voort uit de drie belangrijkste verzetsgroepen: de Ordedienst (OD), de Landelijke Knokploegen (LKP) en de Raad van Verzet (RVV). Omdat er een tekort was aan voormalig verzetsstrijders, konden zich na de oorlog echter ook vele andere (jonge)mannen aansluiten bij de BS.

Meer over Binnenlandse Strijdkrachten
Leden van Groep Irawan, onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten, vernoemd naar omgekomen lid Irawan Soejono, tijdens het defilé ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernard, 29 juni 1945.
Leden van Groep Irawan, onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten, vernoemd naar omgekomen lid Irawan Soejono, tijdens het defilé ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernard, 29 juni 1945.
Leden van Groep Irawan, onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten, vernoemd naar omgekomen lid Irawan Soejono, tijdens het defilé ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernard, 29 juni 1945.Oorlogsbronnen | Regionaal Archief Leiden

Bevrijding en Proklamasi

1945 was het jaar van bevrijding voor de Indonesische studenten. Nederland werd bevrijd in mei, en in augustus poogden Soekarno en Mohammed Hatta hun land te bevrijden van het koloniale juk door het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid. Ook tijdens het verzetswerk stond merdeka centraal bij de Indonesische studenten. Zo hield Poetiray’s latere echtgenoot, Marangin Sianturi, zich tijdens de bezettingsjaren bezig met het houden van illegale lezingen voor Nederlandse studenten over de Indonesische onafhankelijkheid.

Gebeurtenis
Uitroepen Indonesische Onafhankelijkheid

Het Uitroepen van de Indonesische Onafhankelijkheid, ofwel het Uitroepen van de Republik Indonesia (Proklamasi) gebeurde op 17 augustus 1945 door de Indonesische leiders Soekarno en Mohammed Hatta. Dit was twee dagen na de Japanse capitulatie. Nederland erkende de Republiek niet en streefde naar herstel van het koloniale gezag.

Meer over Uitroepen Indonesische Onafhankelijkheid

De samenwerking tussen PI en Nederlandse verzetsstrijders leidde na de bevrijding, in augustus 1945, tot de oprichting van de Vereniging Nederland-Indonesië. Deze vereniging streefde naar een vreedzame dekolonisatie en samenwerking tussen Nederlanders en Indonesiërs. In februari 1946 organiseerde de Vereniging Nederland-Indonesië een grote manifestatie met ruim 20.000 bezoekers in de Amsterdamse Markthallen. Een van de sprekers was Evy Poetiray. Het Parool schreef het volgende over haar toespraak: “De sympathieke stem van mej. E.G. Poetiray, bestuurslid van de “Perhimpunan Indonesia”, klonk daarna uit de luidsprekers. Zij hield een rustig, zakelijk pleidooi voor de rechten van het Indonesische volk, met vuur en geestdrift uitgesproken, dat telkens en telkens weer door den uitbundigen bijval der vergadering werd onderbroken.”

Na de Proklamasi vertrokken Poetiray en haar man naar Indonesië om te helpen bij de opbouw van het land. Ze keerde een paar keer terug naar Nederland, onder andere om haar verzetspensioen te claimen.

Thema
Vereniging Nederland-Indonesië

De Vereniging Nederland-Indonesië werd opgericht in augustus 1945 en kwam voort uit de samenwerking tussen Nederlanders en Indonesiërs in het verzet tegen de Duitse bezetter. De vereniging streefde naar samenwerking en vreedzame dekolonisatie van Indonesië.

Meer over Vereniging Nederland-Indonesië
"[Een vriend van mij] was cynisch: ‘Je bent toch zo tegen Nederland, en nou krijg je geld van Nederland?’ Toen zei ik tegen hem: Nee, ik neem alleen terug wat Nederland hier 360 jaar heeft ingehouden!"
Het Parool, 4 februari 1946. Foto van Evy Poetiray tijdens haar speech in de Markthallen rechts in het kader.
Het Parool, 4 februari 1946. Foto van Evy Poetiray tijdens haar speech in de Markthallen rechts in het kader.
Het Parool, 4 februari 1946. Foto van Evy Poetiray tijdens haar speech in de Markthallen rechts in het kader. Oorlogsbronnen | Delpher

Bronvermelding

Ontvang onze nieuwsbrief
Tweewekelijks geven we je een overzicht van de meest interessante en relevante onderwerpen, artikelen en bronnen van dit moment.
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sportVFonds
Contact

Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam

info@oorlogsbronnen.nlPers en media
Deze website is bekroond met:Deze website is bekroond met 3 DIA awardsDeze website is bekroond met 4 Lovie awards